Exchange: Error: The Exchange group with GUID was not found.

Ik had op onze Exchange 2007 server onderstaande fout als ik navigeer naar ‘Microsoft Exchange’, ‘Server Configuration’, ‘Hub Transport’ en vervolgens de mail server selecteren;

exchange-fout

Het bleek dat de security group ‘ExchangeLegacyInterop’ verwijderd was uit AD. Ik heb deze vervolgens teruggezet m.b.v. adrestore van Sysinternals (adrestore ExchangeLegacyInterop -r) en toen kon ik weer bij de receive connectors.

De ExchangeLegacyInterop group is voor eventuele Exchange 2003 servers die nog in de Organization aanwezig zijn. De group is leeg als er geen 2003 servers meer zijn maar is echter wel nodig voor Exchange 2007.

VMware: Exchange 2007 omgeving Virtueel op VI-3

Ik heb vaak discussies met collega’s over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het virtualiseren van Microsoft Exchange 2007 op VMware VI-3. Omdat deze vraag ook veel bij VMware zelf werd (wordt) gesteld hebben ze een white paper beschikbaar gesteld waarin de Virtuele! Exchange 2007 omgeving van VMware wordt omschreven.

Een kleine quote uit de inleiding;

The virtualized Exchange Server 2007 deployment at VMware supports more than 4 million messages per day, including 1.5 million external messages (spam included) and supports over 7,500 user mailboxes with a “Heavy Average User Load Profile.” The deployment allows good headroom for growth in a highly available and disaster resilient architecture.

The Exchange environment at VMware is deployed on 10 physical servers for all Exchange Server 2007 roles (approximately 40 virtual machines) in a multisite configuration. In comparison, the traditional non-virtualized deployment of Exchange Server 2003 required 14 physical servers at a single site for just the mailbox server roles. Enhanced end user experience, server-side throughput and availability of the Exchange environment are critical requirements that have been met and exceeded by the deployment.

Het document is hier te downloaden.

Daarnaast heeft Duncan Epping een post op zijn weblog (www.yellow-bricks.com) geplaatst met een opsomming van white papers m.b.t. het virtualiseren van Microsoft Exchange omgevingen. http://www.yellow-bricks.com/2008/12/17/exchange-2007on-vmware/

Exchange 2007: 530 5.7.1 Client was not authenticated

Bij het verzenden van een mail naar een nieuwe Microsoft Exchange 2007 server kreeg ik een errormail terug. Dit komt omdat op een standaard Exchange 2007 server (MB, CA en HT) de ReceiveConnector van de Hub Transport server geen mail accepteerd (in tegenstelling tot de Edge Transport server role).

Om de permissions goed te zetten maken we gebruik van de Exchange Management Shell;

Vraag eerst de naam van de ReceiveConnector op d.m.v. onderstaand commando;

Get-ReceiveConnector

Op mijn server heet hij “MAIL01Default MAIL01”. Pas vervolgens de permissies aan;

Set-ReceiveConnector -Identity “MAIL01Default MAIL01” -PermissionGroups “AnonymousUsers”

Vervolgens zal de server externe mail accepteren.