Microsoft: Verwijder ‘Send Feedback’ in Windows 7

Ik heb sinds enige tijd Windows 7 Beta op mijn netbook draaien. Nu staat er in elk window een link met de tekst “Send Feedback”. Na 100 keer per ongeluk op deze link geklikt te hebben ben ik maar eens uit gaan zoeken hoe je deze kan verwijderen. Het bleek makkelijker dan ik dacht…

windows-7-winver

Open de registry editor (windows toets + R, regedit) en ga naar de key HKCUControl PanelDesktop pas hier de waarde van de DWORD (32-bit) value ‘FeedbackToolEnabled’ aan naar 0. Vervolgens even opnieuw inloggen en de link is weg.

Mocht de DWORD value er niet staan kan je deze gewoon aanmaken met de waarde 0.

[ad#postad]

Microsoft: Domain Controller health checks

Op www.adminprep.com kwam ik gisteravond een artikel van Brian McCann tegen waarin hij aangeeft welke stappen hij doorloopt bij een health check op Windows domain controllers. De health checks zijn vooral handing om uit te voeren na het patchen van een DC om zo zeker te zijn van een goed functionerende server.

Hier onder de stappen die Brian beschrijft;

The Event Viewer is always a must. I look at all the logs before and after the update to the domain controller looking for abnormal events. With the pre-check I usually go back a month of logs to get more historical data. I then run through a couple command line utilities. One thing I always do is pipe my commands out to a text document. This just makes it easier for me to read and also search for failed events.

Dcdiag.exe /v >> c:temppre_dcdiag.txt
This is a must and will always tell you if there is trouble with your DCs and/or services associated with it

Netdiag.exe /v >> c:temppre_Netdiag.txt
This will let me know if there are issues with the networking components on the DC. This along with the post test also is a quick easy way to ensure the patch I just installed is really installed (just check the top of the log)

Netsh dhcp show server >> c:temppre_dhcp.txt
Some may not do this but I’ve felt the pain of a DHCP server somehow not being authorized after a patch. This allows me verify the server count and names.

Repadmin /showreps >> c:temppre_rep_partners.txt
This shows all my replication and if it was successful or not. Just be aware that Global Catalogs will have more info here than a normal domain controller.

repadmin /replsum /errorsonly >> c:temppre_repadmin_err.txt
This is the one that always takes forever but will let you know who you are having issues replicating with.

 

Microsoft: Windows Server 2008 Core versies

Windows Server 2008 Core is niet bij alle versies van Windows Server 2008 een optie tijdens de installatie, ik heb hieronder een lijst opgesteld waar alle versies met de Core optie worden genoemd;

 1. Windows Web Server 2008 x86
 2. Windows Web Server 2008 x64
 3. Windows Server 2008 Standard Edition x86
 4. Windows Server 2008 Standard Edition x64
 5. Windows Server 2008 Enterprise Edition x86
 6. Windows Server 2008 Enterprise Edition x64
 7. Windows Server 2008 Datacenter Edition x86
 8. Windows Server 2008 Datacenter Edition x64
 9. Windows Server 2008 Standard Edition without Hyper-V x86
 10. Windows Server 2008 Standard Edition without Hyper-V x64
 11. Windows Server 2008 Enterprise Edition without Hyper-V x86
 12. Windows Server 2008 Enterprise Edition without Hyper-V x64
 13. Windows Server 2008 Datacenter Edition without Hyper-V x86
 14. Windows Server 2008 Datacenter Edition without Hyper-V x64

De enige versie die ontbreekt is de ‘Windows Server 2008 for Itanium Systems’ (IA64). Het lijkt erop dat Microsoft 5 jaar na de introductie de IA64 versie van Windows op een laag pitje heeft gezet.

Windows Server 2008 Core with Hyper-V

Alle x64 edities van Windows Server 2008 Core kunnen gebruikt worden als Hyper-V (Microsofts Virtualisatie Hypervisor) host, dit komt dus neer op de volgende edities;

 • Windows Server 2008 Standard Edition x64
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition x64
 • Windows Server 2008 Datacenter Edition x64

Als guest (VM) kan elke versie gebruikt worden.

Microsoft: Upgrade 2003 domain -> 2008 domain

Nu Microsoft Windows Server 2008 uitgekomen is zullen mensen hun ‘oude’ 2003 domein willen upgraden naar een 2008 domein. Er zijn meerdere mogelijkheden om over te stappen naar een 2008 domein, ik heb gekozen om nieuwe 2008 DC’s toe te voegen en vervolgens de 2003 DC’s te degraderen. Hieronder een stappenplan hoe dit bereikt kan worden;

1. Voorbereiden domein pre migratie

Voordat de eerste 2008 DC kan worden toegevoegt moet eerst het domein hier op voorbereid worden. Dit kan gedaan worden met de tool ‘adprep.exe’ van Microsoft. Voer adprep uit op de onderstaande machines met de gegeven opties;

 • Schema master
  • adprep.exe /forestprep
 • Infrastructure master
  • adprep.exe /domainprep
  • adprep.exe /domainprep /gpprep

Controleer na deze acties de eventlog voor fouten! D.m.v. schupgr kan de versie van het AD schema gecontroleerd worden.

2. Installatie eerste 2008 DC

Nu kan er een 2008 server geinstalleerd worden, maak deze nu lid van het domain. Vervolgens kan deze gepromoveerd worden tot domain controller d.m.v. het commando ‘dcpromo.exe’. Let op dat er tijdens de wizard gekozen wordt voor ‘make this domain controller an extra domain controller to the domain’.

De server dient herstart te worden alvorens deze antwoord zal gaan geven op requests.

3. Installatie volgende 2008 DC’s

De volgende DC’s kunnen volgens bovenstaande procedure toegevoegd worden.

4. FSMO’s en GC’s verplaatsen

Nu moeten de FSMO rollen en de GC van de oude 2003 DC’s verplaatst worden naar de nieuwe 2008 DC’s, dit kan gedaan worden met de ‘Active Directory Sites en Services’ MMC snap-in.

Controleer daarna met replmon dat er op de 2003 DC’s geen rollen zijn achter gebleven. Dit kan ook gedaan worden met het commando;

netdom.exe query fsmo

5. Degradatie 2003 DC’s

Nu de 2008 DC’s in productie zijn en alle functionaliteit van de 2003 DC’s zijn overgezet kunnen de 2003 DC’s gedegradeerd worden d.m.v. de ‘dcpromo’ wizard.

6. Domain Functional level

Zodra all 2003 DC’s gedegradeerd zijn kan het Domain Functional Level geupgrade worden. De volgende opties worden beschikbaar in het domein zodra het functional level is geupgrade;

 • Distrubuted File System Replication (DFS-R) support voor Sysvol, betere replicatie voor de sysvol directory met minder replicatie verkeer dan FRS.
 • AES 128 en 256 support voor het kerberos protocol
 • Password policies op basis van Groepen en Users i.p.v. per Domein.

Volg onderstaande stappen om het Domain Functional Level te wijzigen;

 1. Login op de DC met PDC emulator FSMO rol als domain admin user.
 2. Open ‘Active Directory Domains and Trusts’.
 3. Kilk met de rechtermuistoets op het domein wat gewijzigd moet worden en kies voor ‘Raise Domain Functional Level’.
 4. Bij ‘Select an availible Domain Functional Level’ kan er nu gekozen worden voor ‘Windows Server 2008’, klik vervolgens op ‘Raise’.

7. Forest Functional Level

Nadat het Domain Functional Level van alle domeinen binnen het Active Directory forest naar Windows Server 2008 zijn gebracht kan ook het Forest Function Level op Windows Server 2008 gezet worden. Dit bied geen extra functionaliteit maar zorgt er wel voor dat zodra er nieuwe domeinen worden toegevoegt deze automatisch het Windows Server 2008 domain functional level krijgen.

Voor onderstaande stappen uit om het Forest Functional Level naar Windows Server 2008 te zetten;

 1. Login op de DC van het forest root domain met een user die lid is van de ‘Enterprise Admins’ groep.
 2. Open ‘Active Directory Domains and Trusts’.
 3. Kilk met de rechtermuistoets op ‘Active Directory Domains and Trusts’ en kies voor ‘Raise Forest Functional Level’.
 4. Bij ‘Select an availible Forest Functional Level’ kan er nu gekozen worden voor ‘Windows Server 2008’, klik vervolgens op ‘Raise’.

8. Gereed

Na bovenstaande stappen beschik je nu over een volledig Windows Server 2008 domein.