Exchange 2007: 530 5.7.1 Client was not authenticated

Bij het verzenden van een mail naar een nieuwe Microsoft Exchange 2007 server kreeg ik een errormail terug. Dit komt omdat op een standaard Exchange 2007 server (MB, CA en HT) de ReceiveConnector van de Hub Transport server geen mail accepteerd (in tegenstelling tot de Edge Transport server role).

Om de permissions goed te zetten maken we gebruik van de Exchange Management Shell;

Vraag eerst de naam van de ReceiveConnector op d.m.v. onderstaand commando;

Get-ReceiveConnector

Op mijn server heet hij “MAIL01Default MAIL01”. Pas vervolgens de permissies aan;

Set-ReceiveConnector -Identity “MAIL01Default MAIL01” -PermissionGroups “AnonymousUsers”

Vervolgens zal de server externe mail accepteren.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.