Microsoft: Aanpassen netwerk instellingen Windows Server 2008 Core

Binnen Windows Server 2008 Core edition is er alleen een command prompt beschikbaar. Alle settings moeten dus via de CLI gedaan worden, zo ook netwerkinstellingen. In deze post zal ik de standaard netwerk instellingen behandelen.

Weergeven NIC’s

netsh interface ipv4 show interfaces

Aanpassen ipadres

netsh interface ipv4 set address name=”2″ source=static address=10.254.10.51 mask=255.255.255.0 gateway=10.254.10.20

Toevoegen DNS servers

netsh interface ipv4 add dnsserver name=”2″ address=10.254.10.21 index=1

W2K8-Core-02

Aanpassen computernaam

netdom renamecomputer %computername% /newname:W2K8core1

W2K8-Core-03

Na het aanpassen van de computernaam moet de server herstart worden, dit kan met het volgende commando;

shutdown /r /t 010

W2K8-Core-04

Om de server lid te maken van een domain moet het volgende commando uitgevoerd worden;

netdom join %computername% /domain:VANHAMERSVELD /userd:Administrator /passwordd:*

De server zal nu vragen naar het wachtwoord van het opgegeven account, nadat de actie voltooid is moet de server opnieuw opgestart worden.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.